Home Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Dit is de privacy- en cookieverklaring van AirSain Nederland B.V.. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze verklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door AirSain Nederland B.V.. 

Korte privacyverklaring

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden: communicatie, identificatie en administratie. We verwerken deze gegevens op basis van uw toestemming. Deze gegevens worden niet gedeeld buiten de EER.

De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatiedoeleinden
 • Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen 
 • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling 
 • Om onze administratie te kunnen voeren
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten 
 • Om de bestelling te kunnen verwerken
 • Om de browser en/of het apparaat te herkennen.
 • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken

 

Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):

 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, of waarbij u partij bent.
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende "gerechtvaardigde belangen": Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.
 • In specifieke gevallen uw toestemming. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken en geldt dan voor de toekomst.

 

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

 • Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer): Tot 2 jaar na de laatste transactie.
 • Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens: 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
 • Gegevens in de (leden)administratie: Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
 • Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden): Zolang als u het account hebt.
 • Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen): Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna.
 • Correspondentie: Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
 • IP adres: Tot 24 maanden na het laatste websitebezoek.
 • Informatie over surfgedrag: Tot 24 maanden na het laatste websitebezoek.
 • Cookie ID´s: Kijk in onderstaande cookieverklaring voor meer informatie over cookie ID’s.
 • Informatie over credit checks: Tot 6 maanden na uw laatste aanvraag.
 • Informatie die verband houdt met een juridische procedure: Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

 

Welke rechten heeft u? 

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in uw gegevens.
 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens.
 • incorrecte gegevens te laten corrigeren.
 • onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;
 • uw gegevens te laten verwijderen.
 • uw gegevens te laten "beperken".
 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens.
 • als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format in machineleesbare vorm mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd onderaan deze verklaring bij "Wat als u vragen of klachten heeft?"

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

De meeste van uw gegevens vindt u terug in uw eigen account. U kunt daarop inloggen en de gegevens aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in uw account staan, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen (zie: "Wat als u vragen of klachten heeft"?).

 

Cookieverklaring AirSain Nederland B.V.

Wij gebruiken cookies en andere technologieën en informatie die wij op uw computer, tablet, smartphone, smartwatch of een ander apparaat plaatsen waarmee u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om met uw browser te communiceren zodat de browser uw apparaat herkent. Als we het hierna over “cookies” hebben bedoelen we daarmee ook eventuele andere technieken waarmee we informatie plaatsen of uitlezen.

Onze website maakt gebruik van de volgende typen cookies: Functionele cookies, Google Analytics cookies, Third Party Analytical cookies en Google Maps cookies. U kunt deze cookies blokkeren of wissen. Het kan echter zijn dat u bepaalde functionaliteiten van onze website dan niet (goed) kunt gebruiken.

 

Welke soorten cookies plaatsen wij?

Wij plaatsen de volgende soorten cookies:

Functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om op een normale manier gebruik te kunnen maken van onze website, zoals cookies om in te loggen op uw account, om producten die u aan de winkelwagen toevoegt te onthouden, taalvoorkeuren te onthouden en eventueel op een webpagina ingevoerde gegevens te onthouden als u naar een andere pagina navigeert.

Google Analytical cookies. Dit zijn cookies van Google die bezoekersstatistieken bijhouden en websitebezoeken analyseren. Deze gebruiken wij alleen voor het analyseren van het gebruik van onze website en om de gebruikservaring te optimaliseren. We hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, laten Google niet het volledige IP- adres gebruiken en delen geen gegevens met Google. We maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Third Party Analytical cookies.Dit zijn cookies van derde partijen waarmee wij bezoekersstatistieken bijhouden en websitebezoeken analyseren. Deze cookies gebruiken wij alleen voor het analyseren van het gebruik van onze website en om de gebruikservaring te optimaliseren. We hebben met de derde partijen verwerkersovereenkomsten gesloten en delen geen gegevens met hen voor hun eigen doeleinden. 

Google maps cookies. Bij het gebruik van Google Maps via onze website worden verschillende cookies geplaatst, bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Hieronder ziet u een overzicht van de cookies die we plaatsen, door wie ze worden geplaatst, waarvoor ze worden gebruikt, of de gegevens met derden worden gedeeld en of we voor het plaatsen toestemming vragen:

Functionele cookies:

Cookies: CFID, CFTOKEN, JSESSIONID
Wordt geplaatst door: www.washroom.nl
Wordt gebruikt voor: Het bijhouden van de browsersessie
Worden de gegevens gedeeld? Nee, de gegevens worden niet gedeeld met derden.
ragen jullie toestemming? Nee, deze cookies zijn alleen functioneel dus hiervoor hoeven we geen toestemming te vragen.

Google Analytics cookies:

Cookie: zoals omschreven op de https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Wordt geplaatst door: Google, Inc.
Wordt gebruikt voor: het bijhouden van bezoekersstatistieken en analyseren van websitebezoeken
Worden de gegevens gedeeld? Ja, de gegevens worden gedeeld met Google, Inc. maar Google mag de informatie niet voor eigen doeleinden gebruiken.
Vragen jullie toestemming? Ja, wij vragen uw toestemming middels een cookiemelding.

Third Party Analytical cookies:

Cookie: zoals omschreven op https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
Wordt geplaatst door: Hotjar Ltd.
Wordt gebruikt voor: het bijhouden van bezoekersstatistieken en analyseren van websitebezoeken
Worden de gegevens gedeeld? Ja, de gegevens worden opgeslagen door Hotjar Ltd maar mag de informatie niet voor eigen doeleinden gebruiken.
Vragen jullie toestemming? Ja, wij vragen uw toestemming middels een cookiemelding.

Google Maps cookies:

Cookie: zoals omschreven op https://cloud.google.com/maps-platform/terms/
Wordt geplaatst door: Google, Inc.
Wordt gebruikt voor: het bijhouden van instellingen zoals zoom-niveau en bijhouden van statistieken.
Worden de gegevens gedeeld? Ja, de gegevens worden gedeeld met Google, Inc. maar Google mag de informatie niet voor eigen doeleinden gebruiken.
Vragen jullie toestemming? Ja, wij vragen uw toestemming middels een cookiemelding

 

Kunt u cookies ook uitzetten?

Ja. U kunt uw internetbrowser instellen zodat (bepaalde) cookies niet worden geplaatst. U kunt ook uw cookies wissen. De manier waarop u dit moet doen verschilt per browser. Het kan echter zijn dat u bepaalde functionaliteiten van onze website dan niet (goed) kunt gebruiken. 

Via http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren kunt u de tracking cookies van een groot aantal advertentienetwerken uitzetten.

 

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

AirSain Nederland B.V.
Bronsstraat 9-11
6031 TS
Nederweert Nederland
Telefoon: 0497-512164
Email: info@washroom.nl

 

Kunnen we deze verklaring aanpassen?

Ja. Deze verklaring is van 02-09-2019. We behouden ons het recht voor deze verklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.